U bent hier

OPENDOEK

OPENDOEK wil als koepelorganisatie het beoefenen en beleven van amateurtheater waarderen, faciliteren en verder ontwikkelen zodat mensen zich sociaal en artistiek kunnen ontplooien. OPENDOEK probeert iedereen die in zijn vrije tijd met theater bezig is te bereiken. Dus zowel mensen die individueel als in een theatergroep actief zijn. Daarnaast kunnen ook docenten en regisseurs actief in de (amateur)theatersector bij OPENDOEK terecht.

Leden van OPENDOEK kunnen genieten van verschillende diensten zoals

  • verzekering
  • deelname aan cursussen
  • coaching op maat
  • gebruik van de Theaterbib
  • deelname aan festivals en wedstrijden
  • vieringen en huldigingen
  • magazine OP&doek

Daarnaast heeft OPENDOEK oog voor de brede waaier aan genres en disciplines en voor de diversiteit in de samenleving, gekaderd in de nationale en internationale maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
Op 1 januari 2001 is OPENDOEK erkend door de Vlaamse Gemeenschap als enige disciplinaire organisatie voor amateurtheater en wordt sindsdien structureel gesubsidieerd. 

Vandaag is OPENDOEK, met meer dan 20.000 aangesloten leden en 1.000 aangesloten groepen, een van de grootste amateurkunstenorganisaties in Vlaanderen. Om een werkbare structuur te hanteren worden de vaste medewerkers op het theatercentrum bijgestaan door 5 provinciale werkingen die uitsluitend door vrijwilligers worden uitgebouwd. Iedere provinciale werking staat o.l.v. een provinciaal secretariaat.

Elk provinciaal secretariaat werkt op haar beurt nauw samen met andere vrijwilligers die in iedere regio in Vlaanderen actief de werking van OPENDOEK mee promoten. Deze 'ambassadeurs'  zorgen er mee voor dat het amateurtheater op wieltjes loopt. Dank daarvoor!

Lidmaatschap kost € 10 per persoon (€ 5 voor jongeren t.e.m. 25 jaar) en loopt van 1 september tot 31 augustus. Je kan het hele jaar door lid worden.

Meer weten over OPENDOEK? Surf naar www.opendoek.be of neem een kijkje op onze Facebookpagina.